Наградни конкурс Народне банке Србије „Алекса Спасић“ за најбоље научноистраживачке радове

Народна банка Србије расписала је конкурс за доделу награда за најбоље научноистраживачке радове из области монетарне економије, супервизије финансијских институција и финансијске стабилности.

У складу са опредељењем да подстиче научноистраживачки рад, Народна банка Србије доделиће три новчане награде (за прво, друго и треће место) у износу од 250.000, 150.000 и 100.000 динара.
 
Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије који у тренутку подношења пријаве на конкурс имају мање од 40 година живота.
 
Критеријуми за додељивање новчане награде су следећи: рад мора имати карактер оригиналног научноистраживачког рада из области монетарне економије, супервизије финансијских институција или финансијске стабилности, као и да није претходно објављен у научним или стручним публикацијама. 

Рок за пријаву: 30. април 2016. године
 
Пријаве се достављају у наведеном року у штампаном облику на адресу: Народна банка Србије, Људски ресурси – за Комисију за разматрање пријава и оцењивање радова за доделу новчаних награда ради подстицаја научноистраживачког рада у областима монетарне економије, супервизије финансијских институција и финансијске стабилности, Београд, Краља Петра бр. 12 и електронском поштом на имејл адресу nagrada.aleksaspasic@nbs.rs.
 
Одлуке о додели награда биће донете до 31. маја 2016. године, а свечана додела награда биће одржана у просторијама Народне банке Србије.