Отворен позив за CEEPUS размене унутар мрежа за 2020/21. годину

Након пуштања у рад CEEPUS институционалних мрежа за 2020/21.годину, омогућено је и пријављивање студената и наставног особља са државних високошколских установа за мобилност на партнерским институцијама у оквиру мрежа. Први позив за мрежне мобилности трајаће до 15. јуна, након чега се очекује да ће, у складу са уобичајеном праксом, закључно са 31. октобром трајати следећи конкурсни рок, такође за боравке унутар мрежа.

Информације у вези са могућим продужавањем или изменама рокова у појединим земљама, у зависности од епидемиолошке ситуације, биће ближе наведене на CEEPUS платформи. Пријаве се подносе искључиво електронским путем, преко CEEPUS платформе, а начин аплицирања ближе је описан на сајту Фондације Темпус.

Услед међународне епидемиолошке ситуације која се одразила на рад високошколских установа које учествују у CEEPUS програму, кандидати ће морати да контактирају Националну CEEPUS канцеларију земље за коју би желели да се пријаве за мобилност, како би добили што прецизније информације у вези са очекиваним почетком академских активности за наредну академску годину, будући да ће оне бити другачије организоване на нивоу појединачних CEEPUS земаља у зависности од прилика на њиховој територији. Контакти свих Националних CEEPUS канцеларија доступни су на званичној страници CEEPUS програма.

Претраживање мрежа и електронско пријављивање

Средњеевропски програм универзитетске размене (CEEPUS) има за циљ да омогући академску размену студената и наставног особља са високошколских установа из земаља средње и југоисточне Европе – Аустрије, Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Чешке, Мађарске и Северне Македоније, Молдавије, Црне Горе, Пољске, Румуније, Словачке и Словеније, као и Републике Србије. Боравци кандидата се реализују на партнерским установама које су део CEEPUS мреже у којој учествује и установа кандидата (студента/члана наставног особља) који се пријављује за мобилност.

Размене у оквиру CEEPUS програма се првенствено реализују у оквиру мрежа тј. партнерстава које формирају високошколске институције из земаља учесница програма. Заинтересовани кандидати самостално истражују своје могућности за мобилност на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа, чији се списак налази на CEEPUS платформи, на страници Networks, избором академске године 2020/21.

Мреже се претражују према земљи и високошколској институцији која учествује у програму, а на основу самог назива мреже може се закључити којом облашћу истраживања се мрежа бави. Кликом на сваку мрежу остварује се увид у све институције које учествују у тој мрежи и на тај начин кандидат утврђује да ли се институција порекла и жељена институција-домаћин налазе у оквиру исте мреже и самим тим да ли је размена унутар те мреже могућа. Како би се поднела пријава, неопходно је да се кандидат региструје на CEEPUS платформи (уколико већ не поседује налог) и да након одласка на поље Manage my mobility прати даље кораке и инструкције које систем сугерише.

 

Могућности за кандидате

У зависности од тога ком типу припадају, студентима су на располагању различите врсте мобилности. Студенти могу да се пријаве у оквиру неке од следећих категорија:

1. Student – студентски боравци (3 месеца или дуже, у циљу остваривања кредитне мобилности);

2. Short-term student – краткорочни студијски боравци (нпр. истраживања за завршни рад/мастер или докторску тезу дужине до 3 месеца);

3. Short-term excursion – краће екскурзије (нпр. летње или зимске школе до 6 дана, коју може организовати нека партнерска установа у оквиру мреже).

У мотивационом делу потребно је ближе објаснити академску сврху боравка на одређеној институцији, у складу с категоријом мобилности у оквиру које се кандидат пријављује. Наставно особље увек аплицира у оквиру категорије предавач (Teacher), без обзира да ли се ради о краћим предавачким активностима у трајању од минималних 5 дана или о нпр. једномесечном боравку на партнерској институцији. Формални предуслов за пријављивање у оквиру ове категорије јесте и реализација најмање 6 предавачких сати по радној недељи боравка, а наставни план и број часова на партнерској институцији ближе се појашњава у мотивационом делу пријаве.

Како свака држава-чланица стипендира долазне кандидате и износи и обухват стипендије варирају од земље до земље, кандидатима се саветује да се на страницама појединачних земаља на CEEPUS порталу информишу о различитим аспектима обухвата стипендије пре подношења апликације. Више појединости о самом CEEPUS програму, начину и току пријаве као и остале битне информације можете пронаћи у брошури Фондације Темпус (странице 16-20), на CEEPUS одељку сајта Фондације Темпус, која врши улогу националне CEEPUS канцеларије у Србији, или консултовати главни портал програма www.CEEPUS.info, нарочито одељак често постављаних питања (FAQ).

 

Извор: Фондација Темпус, Национална CEEPUS канцеларија