Отворене истраживачке позиције у области имунотерапије канцера

У оквиру IMMUTRAIN европске истраживачке мреже за имунотерапију канцера доступно је 15 позиција за младе истраживаче.

Програм је финансиран од стране Марија Кири акције и окупља 9 академских истраживачких група и 5 индустријских партнера у 9 европских земаља. 
 
Циљ пројекта је обука нове генерације истраживача у области имунотерапије канцера.
 
Мрежа је координисана од стране професора Стефана Ендреса и Себастијана Коболда са одсека за клиничку фармакологију Лудвиг Максимилијан Универзитета Минхен.
 
Позиције су доступне у трајању од 3 године, са могућношћу стицања докторске титуле на институцији домаћину програма.
 
Програм подразумева запослење за које следи новчана накнада по правилима Марија Кири програма (месечна новчана накнада и додатак на конто трошкова мобилности, као и покривени трошкови социјалног осигурања).
 
Профил кандидата:
 
  • завршене мастер студије у области природних наука и њима сродним дисциплинама (као што су медицина и фармација);
  • кандидати су погодни да се пријаве за овај програм у току прве 4 године истраживачког рада по завршетку мастер студија;
  • кандидати који нису провели више од 12 месеци у протекле 3 године у земљи за коју аплицирају
  • неопходни су међународно признати сертификати познавања енглеског језика.

Рок за пријаву: 04. март 2016. године 

Више информација о овом програму можете видети овде.