Почело пријављивање за размене унутар ЦЕПУС мрежа

Фондација Темпус обавештава да до 15. јуна 2018. године траје пријављивање за CEEPUS мрежне мобилности студената и наставног особља са државних високошколских установа за боравке током зимског семестра академске 2018/19. године. Размене се спроводе на партнерским високошколским установама које су део CEEPUS мреже у којој учествује и установа студента/члана наставног особља који се пријављује на стипендирани боравак.

Средњеевропски програм универзитетске размене (CEEPUS) омогућава мобилност студената и наставног особља у државама средње и југоисточне Европе, међу које се убрајају Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Пољска, Румунија, Србија, Словачка и Словенија.

Студенти могу да се пријаве за размену у оквиру неке од следећих категорија:

  • студентски боравци (3 месеца или дуже, у циљу остваривања кредитне мобилности),
  • краткорочни студијски боравци (нпр. истраживања за завршни рад/мастер или докторску тезу дужине до 3 месеца), као и за
  • краћу екскурзију (нпр. летње школе у трајању до 6 дана).

У мотивационом делу потребно је ближе објаснити академску сврху боравка на одређеној институцији, у складу с категоријом мобилности у оквиру које се кандидат пријавио.

С друге стране, наставно особље се увек пријављује у оквиру категорије предавач (Teacher), без обзира да ли се ради о краћим предавачким активностима на летњим школама у трајању од неколико дана или о нпр. једномесечном боравку на партнерској институцији. Формални предуслов за пријављивање у оквиру ове категорије јесте и реализација најмање 6 предавачких сати по радној недељи боравка, а наставни план и број часова на партнерској институцији ближе се појашњава у мотивационом делу пријаве.

Све пријаве за размену се подносе искључиво електронским путем на CEEPUS сајту. С обзиром да свака држава-чланица стипендира долазне кандидате, као и да износи и обухват стипендије варирају од земље до земље, кандидатима се саветује да се на страницама појединачних земаља на CEEPUS порталу информишу пре подношења апликације.

Заинтересовани кандидати самостално истражују своје могућности за мобилност на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа.

Списак мрежа у којима учествују високошколске установе из Србије се може прегледати и претражити на страници Networks избором академске године 2018/19. Мреже се претражују према високошколској институцији која учествује у програму, а на основу самог назива мреже може се  закључити којом облашћу истраживања се мрежа бави.

За више појединости о CEEPUS програму, укључујући услове и додатне информације о пријави, можете погледати брошуру Темпус фондације (стране 14-18. посвећене су CEEPUS програму), CEEPUS одељак на сајту Темпус фондације или консултовати главни портал програма www.ceepus.info,  нарочито одељак често постављаних питања (FAQ).