Подршка студентским иницијативама – позив за пројекте у 2020.

Универзитетска агенција за франкофонију у Централној и Источној Европи објављује позив за пројекте чији је циљ подршка иницијативама студентских организација. 

Овим путем, АУФ подстиче студенте да промовишу дух удруживања, вредност волонтерског рада и укључивања заједнице, промовишући истовремено француски језик, кроз иновативне и сјајне активности на неку од приоритетних тема које су предложене овим позивом: одрживи развој, превенција и промоција здравља - COVID-19, грађанске иницијативе и иницијативе за солидарност, предузетничке иницијативе.
 
За програм могу конкурисати студентске организације на универзитетима чланицама АУФ-а у Централној и Источној Европи
 
Приоритетне теме:
 
- одрживи развој;
- превенција и промоција здравља - COVID-19;
- грађанске иницијативе и иницијативе за солидарност;
- предузетничке иницијативе.

Критеријуми:
 
- придржавање оквира приоритетних тема;
- франкофона димензија пројекта;
- иновативни карактер пројекта;
- оригиналност пројекта;
- видљивост пројекта;
- могућност удруживања неколико партнера који суфинансирају пројекат;
- доследност у изради пројекта.
 
Пријава: Уредно попуњен формулар за пријаву (оригинал доступан на линку) мора се доставити у форматима .doc и .pdf на мејл-адресу jeunesse-eco@auf.org пре 30. новембра 2020. године.
 
Рок за пријаву: 30. новембар 2020. године
 
Избор: Комисија за избор ће испитати пристигле пријаве и благовремено ће бити упућен писмени одговор којим се потврђује одлука АУФ-а. 

Подршка АУФ-а: Бесповратна средства додељена за пројекат у износу од 1.000 д0 1.500 евра.
 
Напомена: Све активности предложене у оквиру пројекта морају се реализовати до 1. јула 2021. године.
 
Контакт: jeunesse-eco@auf.org