Позив за пријаву студената Универзитета у Крагујевцу за стипендирану мобилност на Политехничком Универзитету у Вроцлаву (Пољска)

 Еразмус+ Кључна акција 1 – Кредитна мобилност

У складу са интер-институционалним уговором за размену са Политехничким Универзитетом у Вроцлаву (Wroclaw University of Science and Technology) студенти Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилност у складу са академском понудом Политехничког Универзитета у Вроцлаву.

Потребна документа за пријаву:

 1. Предлог уговора о учењу (молимо преузмите форму)
 2. Листа положених испита и превод на енглески језик*
 3. Копија претходно стечених диплома (за студенте који се пријављују за размену на нивоу мастер студија) и превод на енглески језик*
 4. Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б2 ниво) **
 5. CV (препорука: користити Europass модел)
 6. Копија пасоша
 7. Писмо препорукe

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

Рок за достављање пријаве: 01. април 2017.

(А) Додатна појашњења

 • Ниво студија: у оквиру сарадње са Политехничким Универзитетом у Вроцлаву могу се пријавити студенти основних и/или мастер академских студија, а у складу са академском понудом на партнерском универзитету.
 • Трајање мобилности: размена у трајању од 5 месеци (зимски семестар академске 2017/18.)
 • Академска понуда Политехничког Универзитета у Вроцлаву доступна је ОВДЕ.
 • Предлог уговора о учењу подразумева предмете које студент жели да похађа током размене, а који су наведени у горе датој академској понуди.  У овој фази пријаве, довољно је попунити само први део (до: During the Mobility). Приликом одабира предмета потребно консултовати Еразмус+ координатора на свом факултету, а препорука је и да се студенти консултују  и са предметним наставницима. У овој фази пријаве предлог уговора о учењу потписују студент и факултетски координатор. 

(Б)  Селекција кандидата

 • По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата.  
 • Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве (online) од Политехничког Универзитета у Вроцлаву. Процедуру можете видети и овде.
 • Политехнички Универзитет у Вроцлаву одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

(Ц)  Информације о стипендији и студијском боравку: 

 • Месечна стипендија у износу од 750 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (до износа од 275 евра)
 • Могућност смештаја у студентском дому (више о томе можете видети овде)
 • Практичне информације за стране студенте можете видети ОВДЕ
 • Додатне информације за стране студенте можете видети ОВДЕ
 • Сви студенти на мобилности у обавези су да имају одговарајуће здравствено осигурање. Трошак обавезног здравственог осигурања није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+, те је то обавеза студената.

(Д) Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова. 

Адреса:

Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност – Политехникo Вроцалв

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ: 01. април 2017.

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем електронске поште или телефона:

Контакт телефон: 034 300 425

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs