ПРЕПОЗНАЈ-ПОКРЕНИ, Конкурс за реализацију пројеката јавног заговарања (заступања)

У оквиру програма „Покрени се за будућност“, који се реализује уз финансијску подршку компаније Филип Морис, расписан је конкурс за финансирање пројеката из области јавног заговарања- заступања. Од ове године сви факултети свих државних универзитета могу да се пријаве на конкурс, самостално или у партнерству са другим организацијама, институцијама и државним факултетима. 

Циљеви конкурса, основне информације и области
Од академске 2013/2014. у оквиру Програма „Покрени се за будућност“ реализоваће се пројекти из области јавног заговарања (заступања).
Јавно заступање окупља појединце и групе који желе да осмисле, подстакну, изврше и тиме утичу на промену политике, праксе и понашања, како институција у којима се доносе одлуке важне за њихову заједницу, тако и грађана, односно других релевантних чинилаца у друштву.
Јавно заступање је акт или процес подршке одређеној теми или решењу проблема, а кампања јавног заступања је скуп усмерених активности у тој подршци.
Заступањем одређених тема:
 • подстичемо јавни дијалог о важности одређених тема за друштво,
 • градимо подршку за решење проблема,
 • утичемо на друге да се укључе у решавање проблема,
 • покушавамо да утичемо на позитивну промену регулативе која се тиче проблема.
 
Приоритетне теме у оквиру којих треба послати предлоге пројеката јавног заговарања (заступања) за реализацију у 2014. години су:
 • илегална трговина (општи утицај на друштво; контрола квалитета производа; заштита потрошача);
 • предузетништво младих (економско и друштвено оснаживање младих);
 • промоција науке (научне институције– значај, улога и системско решавање; практична примена науке у сврху друштвено-економског развоја).
 
Ко може да се пријави?
За финансирање пројеката јавног заговарања могу да се пријаве:
 • неформалне омладинске групе (са територије Републике Србије);
 • невладине организације (са територије Републике Србије);
 • сви факултети у саставу државних универзитета (самостално или у партнерству са другим организацијама, институцијама и државним факултетима са територије Републике Србије);
 • друга правна лица.
 
Потребно је да тим има до пет чланова (по одобрењу пројекта, тим се може проширити), од којих је један вођа тима. Пожељно је да вођа тима има најмање две године искуства у раду на пројектима (кампањама).
Неформалне омладинске групе могу да имају ментора (на пример наставник, професор, асистент или друго стручно лице у релевантној области). Приликом одабира ментора треба се руководити односом и сарадњом коју су са датим ментором остварили током школовања или рада на пројектима, али и заинтересованошћу и/или искуством ментора у раду на пројектима јавног заговарања.
Улога ментора није да предлаже идеју за пројекат, већ да заједно са члановима тима дође до идејног решења проблема којим ће се група бавити. Својим знањем и искуством треба да усмери групу. Менторски рад је волонтерски.
 
Територијални опсег пројекта
Имајући у виду општи друштвени значај тема конкурса, пројекти јавног заговарања у оквиру овог конкурса могу се реализовати на националном нивоу, или се могу посебно фокусирати на регион јужне Србије.
 
Шта је потребно за пријаву?
 • Пријавни формулар
 • Биографија (CV) сваког члана тима
 • Портфолио организације / другог правног лица (осим за неформалне омладинске групе)
 • Портфолио партнерске организације (уколико је имате)
Како се пријавити?
Конкурсна документација треба да буде достављена искључиво електронским путем. Сви документи треба да буду у PDF формату. Пријавни формулар не сме бити попуњен руком. Интернет адреса за слање документације је: projekti@pokrenisezabuducnost.rs.
 
Фајлове именовати:
1. пријавни формулар:
 • за неформалне омладинске групе:  имепрезимевођетима пф
 • за правна лица: назив организације пф
2. биографија (сваког члана тима и ментора):
 • имепрезиме цв
3. Портфолио организације / другог правног лица / партнерске организације (уколико имате):
 • портфолио
 • портфолио 1 (2, 3, итд.)
По слању пријавнe документације мејлом, у наредних 48 сати добићете одговор да је ваша документација примљена. У супротном, контактирајте канцеларију Програма.
Непотпуне пријаве, као ни пријаве пристигле након истека рока конкурса неће бити разматране.
 
Селекција
1.Након увидa у исправност, као и процене конкурсне документације, врши се одабир оних који пролазе у наредни круг селекције;
2.интервју са члановима селекционе комисије (одржаће се 29. и 30. марта);
3.одабране групе пролазе кроз интензиван четвородневни тренинг о јавном заговарању и изради буџета.
 
На тренингу разрађују тему коју су доставили у пријавном формулару. По увиду у завршне пројекте, дакле, последњег дана тренинга, групама ће бити саопштена одлука о томе који ће пројекти и у ком износу бити финансирани.
 
Висина гранта, начин коришћења средстава и услови
Програм „Покрени се за будућност“ у академској 2013/2014. финансира пројекте у износу до 500.000 динара.
Новац се не исплаћује носиоцу пројекта, већ се средства за робу, услуге, хонораре сарадника и друго, уплаћују по предрачуну, а за потребе крајњег корисника.
Услов је да носиоци одобрених пројеката потпишу Споразум о сарадњи са Програмом „Покрени се за будућност“.
 
Трајање конкурса
Конкурс траје од 24. фебруара до 23. марта 2014. године
 
За додатне информације контактирајте канцеларију Програма на бројеве телефона: 018.510.428 или 062.22.65.25, или на мејл: info@pokrenisezabuducnost.rs.