Привредна комора Србије: Награде за најбоље докторске дисертације у 2020/2021. години

Привредна комора Србије расписала је Конкурс за доделу годишњих награда за најбоље докторске дисертације са темама из области привреде, одбрањене у школској 2020/2021. години, у периоду од 1. октобра 2020. до 30. септембра 2021. године.

Награде се додељују за радове са оригиналним научним доприносима од изузетног значаја у одређеној научној области, а са директним или потенцијалним доприносом развоју привреде, академске и шире друштвене заједнице на територији Републике Србије. 
 
Додељено ће бити 10 награда за најбоље докторске дисертације. 
Награде се додељују у виду диплома и новчаних награда, а одлуке о додели доноси стручни Жири. 
 
Предлоге за награде подноси факултет и потписује их декан факултета предложеног кандидата. Иницијативу за подношење предлога факултету могу покренути институт, привредни субјекат, друге организације и појединци. 
 
Пријаве на конкурс потребно је доставити најкасније до 15. септембра 2022. године
 
Предлози се достављају у штампаном облику са следећим обавезним прилозима:
 
1. попуњен образац Подаци о кандидату/кандидатима за годишњу награду ПКС за школску 2020/2021. годину (образац можете преузети овде),
2. допис декана,
3. мишљење ментора, чланова комисије или стручних и научних организација и института о могућности примене предложеног рада у привреди,
4. детаљно образложење са разрадом могуће примене предложеног рада у привреди,
5. процена могућих ефеката коришћења предложеног рада у привреди,
6. мишљење привредног друштва које је заинтересовано за примену резултата предложеног рада и радно ангажовање аутора или друге облике подстицаја аутора за даљи рад у тој области. 
 
Радове и предлоге доставити на адресу: 
Привредна комора Србије – Привредна комора Београда,
–  За награду Коморе – 
Кнеза Милоша 12 (канцеларија 206), 11000 Београд
 
Некомплетни предлози неће бити узети у разматрање.
 
Додатне информације и обавештења можете добити путем електронске поште: naucni.radovi@pks.rs. 
 
Текст позива можете погледати овде.