ProCredit Entry програм ProCredit банке

Јединствен начин запошљавања ProCredit Банке одвија се кроз ProCredit Entry Programme – шестомесечни уводни курс у пословање, након чијег завршетка почиње пословно ангажовање полазника у ProCredit Банци.

Након 16 генерација које су успешно завршиле обуку, конкурс је званично отворен по 17. пут - за дипломце који желе да граде каријеру у интернационалној компанији. 
 
Финансијска анализа, оперативни ризици, ревизија и банкарско пословање неке су од тема које се обрађују током шест месеци. Међутим, оно што је можда најинтересантније јесте да се у оквиру обуке обрађују и теме везане за етику пословања, али и хуманистичке науке.
 
Поред теоријског знања које је свакако значајно, полазници Програма ће стећи и драгоцено практично искуство у филијалама и одељењима Банке, уз стални надзор ментора који ће бити задужен за преношење знања и оспособљавање за рад учесника Програма.
 
Отворени за размену мишљења, менаџери прате рад учесника Entry Programa и са њима дискутују о пословним стратегијама, актуелним друштвеним темама, пружајући им својеврстан увид у целокупан рад једне институције и подстичу њихово критичко размишљање.
 
Нови круг ProCredit Entry програма почиње 10. априла 2017. године у ProCredit тренинг центру на Авали.
 
Уколико желите да градите каријеру у банкарском сектору,
пријавите се за ProCredit Entry програм и искористите могућности које вам овај програм нуди!
 
Више информација о ProCredit Entry програму можете видети на сајту ProCredit банке у секцији ProCredit Entry програм.