Пупинова награда Матице српске

Расписан конкурс за Пупинову награду Матице српске

Рок за пријаву: 20. фебруар 2017. године

 
У спомен Михајла Пупина, стипендисте и добротвора Матице српске, установљена је награда за студентске радове који представљају допринос техничким и природноматематичким дисциплинама којима се бавио овај научник, под именом Пупинова награда Матице српске.
 
Награда се додељује од 1996. године у интервалу од три године из Фонда Михајла Пупина и средстава Матице српске, а за дипломске, мастер, магистарске и друге научне радове студената редовних студија у претходном трогодишњем периоду.
 
Право учешћа имају студенти свих универзитета са српског говорног подручја, а на основу предлога надлежне катедре, наставно-научног већа или другог одговарајућег органа факултета.
 
Право предлагања имају и чланови оцењивачке комисије.
 
Пријаве са радовима је могуће доставити до 20. фебруара 2017. године на адресу: Матица српска, Матице српске 1, 21000 Нови Сад са назнаком За Пупинову награду Матице српске.
 
Особа за контакт: мср Јована Трбојевић
Тел. 021/ 527-622; e-mail: jtrbojevic@maticasrpska.org.rs