RSM програм стипендија за истраживаче из земаља у развоју

The Robert S. McNamara програм стипендија обезбеђује подршку младим истраживачима који раде у академским или истраживачким институцијама, који припремају докторску тезу. Истраживачке стипендије покривају трошкове боравка за период од 5 до 10 месеци на реномираном универзитету или истраживачком центру. Сврха ове стипендије је да помогне стипендистима у развоју њиховог докторског истраживачког рада, током периода боравка од 5 до 10 месеци на институцији-домаћину, у земљи која није њихова матична или земља у којој бораве.

Максимални износ стипендије је 25 000 америчких долара. Кандидати су дужни да доставе буџет за њихову стипендију која покрива трошкове везане за истраживачки програм: трошкове пута, осигурање и трошкове живота, накнаду за курсеве и партиципацију за семинаре, књиге и софтвере.

За стипендију могу конкурисати кандидати из Србије.

Профил кандидата:

  • Кандидати треба да имају мање од 45 година (рођени пре 31. јула 1968 неће бити разматрани),
  • редовно уписани на докторске студије, али са завршеним предавањма и испитима,
  • запослени као предавачи или истраживали са пуним радним временом у академској или истраживачкој иснтитуцији у матичној земљи,
  • сагласност колеге/ментора са жељене иснтитуције (у иностранству) за студијски/истраживачки боравак, за период од 5 до 10 месеци.

Рок за пријаву: 31. 07. 2013.

Пријаве је могуће поднети на енглеском, француском или шпанском језику, а сва докумета потребна за пријаву морају бити преведена на енглески, француски или шпански језик.

Пријаве послати на: Robert S. McNamara Fellowships Program

The World Bank

MSN J4-402
1818 H St. NW
WashingtonDC, 20433, USA

Информације на: Email: rsm_fellowships@worldbank.org

Више информација о програму и условима конкурса видети на: www.web.worldbank.org