Стручна пракса у компанији КУЧ

 Могућност за похађање плаћене стручне праксе у компанији KUČ Company

 

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу, у сарадњи са компанијом KUČ Company, позива студенте мастер академских студија и дипломце Универзитета у Крагујевцу да се пријаве за стручну праксу у овој компанији. 

На конкурс се могу пријавити дипломци Универзитета у Крагујевцу (завршене основне и/или мастер студије) и студенти мастер академских студија Универзитета у Крагујевцу и то следећих профила:

  • Дипломирани/мастер инжењер технологије (смер Прехрамбена технологија) са Агрономског факултету у Чачку;
  • Дипломирани/мастер хемичар (за истраживање и развој и за заштиту животне средине), дипломирани биолог/мастер биолог и мастер биолог - молекуларни биолог, дипломирани еколог/ мастер еколог (општа екологија и примењена екологија) са Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу;
  • Дипломирани економиста/менаџер и мастер економиста са Економског факултета.

Пракса је плаћена (у износу од 20 000 динара месечно), а трајање праксе је годину дана. Обезбеђена је менторска подршка током трајања праксе. 

По завршетку праксе постоји могућност запослења. 

Радно искуство у струци приликом пријаве за праксу није неопходно.

Рок за пријаву: 20. март 2019. године до 15:00 сати

Потребна документа за пријаву:

  • Пријавни формулар (молимо преузмите форму);
  • CV (препорука – користити Europass формат);
  • Мотивационо писмо (једна страна);
  • Уверење о дипломирању за дипломце, односно потврда о статусу на студијама за студенте мастер студија.

Сва документа доставити електронским путем на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом Пријава за праксу у компанији Кучили донети лично у просторије Центра за развој каријере (2. спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета).

Селекцију кандидата врши послодавац.

За сва додатна питања, можете се обратити путем имејла razvojkarijere@kg.ac.rs