СТРУЧНА ПРАКСА У КОМПАНИЈИ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

 

Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. у сарадњи са Центром за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу позива студенте да се пријаве на конкурс за програм стручне праксе. 
 
На конкурс се могу пријавити:
 
1. студенти 3. године основних академских студија Информатике на Природно-математичком факултету      Универзитета у Крагујевцу
 
2. студенти Факултета техничких наука у Чачку:
 
    - Електротехничко и рачунарско инжењерство: 4 година основних академских студија
    - Мехатроника: 4 година основних академских студија
    - Информационе технологије: 3 година основних академских студија
 
Пракса се реализује у Крагујевцу и Чачку, у периоду од 06. до 31. јула 2015.  
односно до 4 недеље, према наставном плану и програму.
 
Опис стручне праксе – Крагујевац:
- Упознавање архитектуре и рад на експлоатацији и одржавању IP/MPLS мреже Телеком-а Србија
- Упознавање архитектуре и рад на експлоатацији и одржавању управљачко комутационе мобилне и фиксне мреже Телеком-а Србија, као и мултимедијалних платформи
- Упознавање архитектуре и рад на експлоатацији и одржавању транспортне мреже Телеком-а Србија
- Израда техничких решења, реализација и одржавање телекомуникационих сервиса - L3vpn, HSIA, VDSL, IPTV
- Рад са ментором
 
Опис стручне праксе – Чачак:
- Прављење помоћних база за праћење пословних процеса,
- Азурирање техничке документације, скенирање и архивирање,
- Обрада статистичких саобраћајних података,
- Обрада података о сметњама,
- Упознавање и преглед аналитичке  база података, контрола и унос или кориговање графичке базе.
- Рад са ментором
 
Документа за пријаву за стручну праксу:
- Упут са факултета за обављање стручне праксе предвиђене студијским програмом кандидата
- CV студента 
 
Пријаве слати мејлом на:  razvojkarijere@kg.ac.rs уз обавезну напомену за који град се пријављујете.
 
Рок за слање пријава: 25. јун 2015. године