Стручна пракса за студенте економије у компанији
ФЦА Србија д.о.о. Крагујевац

 Драги студенти и дипломци,

 
Представљамо вам програм стручне праксе који се реализује у сарадњи Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу и компаније ФЦА Србија д.о.о. Крагујевац.
Уколико желите да стекнете ново, практично искуство и желите прилику да примените ваше досадашње стечено  знање  и допуните га новим садржајима пријавите се на 
 
 
 
Конкурс за пријаву студената за стручну праксу у компанији

ФЦА Србија д.о.о. Крагујевац
 
 
Рок за пријаву: 14. септембар 2015. године до 16:00 часова
 
Конкурс је отворен за обављање стручне праксе у седишту компаније у Крагујевцу, у сектору:
 
ФИНАНСИЈЕ
 
Услови и профил кандидата:
 
Опис активности:
 
 • Стицање практичних знања у домену финансијског контролинга (дефинисање цена и профитабилности, израда буџета, управљање финансијским ризиком, контрола кључних индикатора и извештавање, итд.);
 • Пружање подршке у активностима и процесима у сектору Финансија

Очекивани резултати: Стицање основних практичних знања у домену финансијског контролинга.

 
Профил кандидата:
 
 • Завршене основне академске студије или студент мастер академских студија Економског факултета Универзитета у Крагујевцу – модули: Општа економија, Финансије, берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије.
 • добро познавање енглеског језика,
 • познавање рада у програму Excel
 
Документа за пријаву:
 
 • CV (на енглеском језику)
 • Мотивационо писмо
 • Потврда са факултета (или копија индекса/са наведеном просечном оценом)
 • Препорука професора
 
Напомене: 
 
 • Трајање праксе је најдуже 6 месеци, 
 • Свим одабраним кандидатима ће бити додељен ментор праксе,
 • Предвиђен је пробни период у трајању од 10 дана, током ког ће ментори извршити процену рада практиканта,
 • Током трајања праксе, студентима је обезбеђена исхрана у кантини ФЦА-а.

Сви заинтересовани кандидати могу послати пријавна документа на адресу: razvojkarijere@kg.ac.rs (у поље предмет мејла уписати Пријава за стручну праксу ФЦА) или  их донети лично у  просторије Центра(2. спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова.