Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца 2018.

Конкурс за Студентску летњу стручну праксу 2018.

Драги студенти, 

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу и Центар за развој каријере и саветовање студената вас позивају да се пријавите за Студентску летњу стручну праксу 2018.

У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у установама чији је оснивач град Крагујевац. На конкурс се могу пријавити студенти завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија.

Пракса ће се реализовати у два циклуса:

 • 01-31. јул 2018. године
 • 01-31. август 2018. године

Према исказаним потребама 28 установa и предузећа обухваћеним овим Конкурсом,  за праксу се могу пријавити студенти завршних година основних, интегрисаних  или  мастер  академских студија следећих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу: Економски факултет, Факултет за хотелијерство и туризам, Правни факултет, Филолошко-уметнички факултет, Факултет медицинских наука, Факултет инжењерских наука, Природно-математички факултет, Факултет за машинство и грађевинарство, Факултет техничких наука, Факултет педагошких наука.

Доступна места за обављање праксе у установама/предузећима чији је оснивач Град Крагујевац можете видети ОВДЕ.  Доступно је 137 позиција за праксу.

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар (попунити online пријаву)
 • CV на српском језику 
 • Мотивационо писмо
 • Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а  у завршну годину студија основних академских,  интегрисаних академских студија  или  мастер  академских студија. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, досадашње трајање студија, као и број пренетих испита.(Студентској служби факултета нагласити да се пријављујете на конкурс за СЛСП)

Кандидати који испуњавају наведене услове могу послати документацију до 22. јуна 2018. године (до 12 часова) на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за СЛСП 2018_ГРАД),  или је донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу - Јована Цвијића бб, зграда Ректората (између Правног и Економског факултета), 2. спрат, радним данима од 11:00 до 15:00 часова.

НАПОМЕНЕ:

 • Заинтересовани студенти се могу пријавити за највише две позиције. Комисија за селекцију кандидата ће настојати да изађе у сусрет исказаним жељама кандидата, али коначан распоред по институцијама биће дефинисан у складу са бројем расположивих места.
 • Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште, најкасније 5 дана по завршетку конкурса.
 • Сви кандидати ће имати ментора. 
 • У зависности од потреба институције у којој се обавља пракса, кандидат ће на пракси проводити од 4 до 8 сати дневно.
 • Сви одабрани кандидати ће по успешном завршетку стручне праксе добити одговарајућу потврду.
 • Сви учесници стручне праксе су у обавези да по завршетку праксе доставе извештај о обављеној стручној пракси (по обрасцу који доставља Центар за развој каријере).
 • Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.

 

Уколико имате питања или недоумица, можете нас контактирати путем е-поште,

телефона или лично у просторијама Центра: 

Центар за развој каријере и саветовање студената

Универзитета у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Тел: 034 300 425

E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs

Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs