Конкурс за Студентску летњу  стручну праксу 2017.

 

Драги студенти, 

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу и Центар за развој каријере и саветовање студената вас позивају да се пријавите за Студентску летњу стручну праксу 2017.

У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у установама чији је оснивач град Крагујевац. На конкурс се могу пријавити студенти завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија.

Пракса ће се реализовати у два циклуса:

  • 01-31. јул 2017. године
  • 01-31. август 2017. године

Према исказаним потребама 22 установe и предузећа обухваћеним овим Конкурсом,  за праксу се могу пријавити студенти завршних година основних, интегрисаних  или  мастер  академских студија следећих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу: Економски факултет, Факултет за хотелијерство и туризам, Правни факултет, Филолошко-уметнички факултет, Факултет медицинских наука, Факултет инжењерских наука, Природно-математички факултет, Факултет за машинство и грађевинарство, Факултет техничких наука, Факултет педагошких наука, Учитељски факултет.

Доступна места за обављање праксе у установама/предузећима чији је оснивач Град Крагујевац можете видети ОВДЕ.

Потребна документа за пријаву:

1. Пријавни формулар  (попунити online пријаву)
2. CV на српском језику
3. Мотивационо писмо
4. Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а  у завршну годину студија основних академских,  интегрисаних академских студија  или  мастер  академских студија. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, досадашње трајање студија, као и број пренетих испита.

 
Кандидати који испуњавају наведене услове могу послати документацију до 27. јуна 2017. године (до 12 сати) на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за СЛСП 2017_ГРАД),  или је донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу- Јована Цвијића бб, зграда Ректората (између Правног и Економског факултета), 2. спрат, радним данима од 08:00-16:00 часова.
 
НАПОМЕНЕ:
Заинтересовани студенти се могу пријавити за највише две позиције. Комисија за селекцију кандидата ће настојати да изађе у сусрет исказаним жељама кандидата, али коначан распоред по институцијама биће дефинисан у складу са бројем расположивих места.
Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште, најкасније 5 дана по завршетку конкурса.
Сви одабрани кандидати ће по успешном завршетку стручне праксе добити одговарајућу потврду.
Сви учесници стручне праксе су у обавези да по завршетку праксе доставе извештај о обављеној стручној пракси (по обрасцу који доставља Центар за развој каријере).
Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.
 
 
Уколико имате питања или недоумица, можете нас контактирати путем е-поште,
телефона или лично у просторијама Центра:
 
 
Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Тел: 034 300 425
E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs