Конкурс за Студентску летњу  стручну праксу 2019.

У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Клиничког центра Крагујевац реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у организационим јединицама Клиничког центра Крагујевац. На конкурс се могу пријавити студенти завршне године интегрисаних академских студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

Пракса ће се реализовати у два циклуса:
 
  • 1-31. јул 2019. године
  • 1-31. август 2019. године

Према исказаним потребама 27 клиника и центара Клиничког центра Крагујевац, на конкурс за праксу се могу пријавити студенти завршне године интегрисаних академских студија медицине и фармације.

Доступно је 64 места за обављање праксе у клиникама и центрима Клиничког центра Крагујевац.
 
Доступна места за обављање праксе у Клиничком центру Крагујевац можете погледати овде.
 
Потребна документа за пријаву:
 
1. Пријавни формулар (можете преузети овде
2. CV на српском језику 
3. Мотивационо писмо
4. Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а  у завршну годину интегрисаних академских студија медицине/фармације. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, досадашње трајање студија, као и број пренетих испита. 
 
Кандидати који испуњавају наведене услове могу послати пријавну документацију до 26. јуна 2019. године до 12 сати на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: Пријава за СЛСП 2019_Клинички центар Крагујевац),  или је донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу- Јована Цвијића бб, зграда Ректората (између Правног и Економског факултета), 2. спрат, радним данима од 8 до 16 часова.
 
НАПОМЕНЕ:
  • Комисија за селекцију кандидата ће настојати да изађе у сусрет исказаним  жељама кандидата, али коначан распоред по клиникама/центрима биће дефинисан у договору са Клиничким центром Крагујевац.
  • Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште. 
  • Сви одабрани кандидати ће по успешном завршетку стручне праксе добити одговарајућу потврду.
  • Сви учесници стручне праксе су у обавези да по завршетку праксе доставе извештај о обављеној стручној пракси (по обрасцу који доставља Центар за развој каријере).
  • Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.

Уколико имате питања или недоумица, можете нас контактирати путем е-поште, 
телефона или лично у просторијама Центра: 

Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Тел: 034 300 425
E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs
Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs