СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ И ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ на Конкурс за Студентску летњу  стручну праксу
 
 
У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца   реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у установама чији је оснивач град Крагујевац. На конкурс могу да се пријаве студенти завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија.
 
Пракса ће се реализовати у два циклуса:
 
 1. 01-31. јул 2014. године
 2. 01-31. август 2014. године
 
Студенти ће имати прилику да прођу програм стручне праксе у следећим институцијама:
 
 • ЈКП Паркинг сервис
 • Стручна служба заштитника грађана
 • Градска туристичка организација „Крагујевац“
 • Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац
 • Градска управа за финансије
 • Позориште за децу Крагујевац
 • Центар за социјални рад
 • Народна библиотека „Вук Караџић“
 • Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца
 • Бизнис иновациони центар
 • Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе
 • Градска пореска управа
 • Радио-телевизија „Крагујевац“
 • Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац
 • Завод за хитну медицинску помоћ
 • ЈКП „Градске тржнице“
 • Градско јавно правобранилаштво
 • Предшколска установа за децу „Нада Наумовић“
 • Предузеће за изградњу града Крагујевца
 • Књажевско српски театар
 • Дом здравља Крагујевац
 • ЈКП „Градска гробља“
 • ЈКП „Водовод и канализација“
 • Завод за заштиту споменика културе
 • Апотекарска установа Крагујевац
 
Према исказаним потребама установа и предузећа обухваћеним овим конкурсом,  за праксу се могу пријавити студенти Филолошко-уметничког факултета, Економског факултета, Правног факултета, Факултета медицинских наука (медицина и фармација), Природно-математичког факултета, Факултета инжењерских наука, Факултета техничких наука у Чачку, Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Факултета педагошких наука у Јагодини, Учитељског факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу.
 
 
Потребна документа за пријаву:
 
 • Пријавни формулар (у прилогу Конкурса)
 • CV на српском језику 
 • Мотивационо писмо
 • Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а  у завршну годину студија основних академских,  интегрисаних академских студија  и  мастер  академских студија. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, дужина студија, као и број пренетих испита.
 
Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.
 
 
Кандидати који испуњавају наведене услове могу се пријавити до 27. јуна 2014. године (до 16 часова) слањем потребне документације на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за летњу праксу УниКГ и Град Крагујевац)  или пријавну документацију можете донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората, 2. спрат).
 
 
Због тога што је Конкурс за пријаву продужен до 27. јуна, кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште најкасније 2 дана пре почетка праксе.
 
 
Сви одабрани кандидати ће по завршетку програма добити потврду о обављеној пракси.