СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ И ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ на Конкурс за Студентску летњу  стручну праксу

 
 
У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Института за јавно здравље Крагујевац реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у центрима Института за јавно здравље Крагујевац. На конкурс могу да се пријаве студенти завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија.
 
Пракса ће се реализовати у два циклуса:
 
  1. 01-31. јул 2014. године
  2. 01-31. август 2014. године
 
 
Према исказаним потребама Института за јавно здравље Крагујевац,  на праксу се могу пријавити студенти Економског факултета, Правног факултета, Факултета медицинских наука, Природно-математичког факултета и Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
 
 
Потребна документа за пријаву:
  1. Пријавни формулар (у прилогу Конкурса)
  2. CV на српском језику 
  3. Мотивационо писмо
  4. Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а  у завршну годину студија основних академских, интегрисаних академских студија  и  мастер  академских студија. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, дужина студија, као и број пренетих испита.
 
Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.
 
 
Кандидати који испуњавају наведене услове могу се пријавити до 27. јуна 2014. године (до 16 часова) слањем потребне документације на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за летњу праксу на Институту)  или пријавну документацију можете донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората, 2. спрат).
 
 
Због тога што је Конкурс за пријаву продужен до 27. јуна, кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште најкасније 2 дана пре почетка праксе.
 
 
Сви одабрани кандидати ће по завршетку програма добити потврду о обављеној пракси.