СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ И КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

Конкурс за Студентску летњу  стручну праксу

 
 
У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Клиничког центра Крагујевац реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у организационим јединицама Клиничког центра Крагујевац. На конкурс могу да се пријаве студенти завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија.
 
Пракса ће се реализовати у два циклуса:
 
  1. 01-31. јул 2014. године
  2. 01-31. август 2014. године
 
 
Према исказаним потребама Клиничког центра Крагујевац,  на праксу се могу пријавити студенти Економског факултета, Правног факултета, Факултета медицинских наука и Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
 
 
Потребна документа за пријаву:
 
  1. Пријавни формулар (у прилогу Конкурса)
  2. CV на српском језику 
  3. Мотивационо писмо
  4. Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а  у завршну годину студија основних академских, интегрисаних академских студија  и  мастер  академских студија. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, дужина студија, као и број пренетих испита.
 
Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.
 
Кандидати који испуњавају наведене услове могу се пријавити до 27. јуна 2014. године (до 12 часова) слањем потребне документације на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за летњу праксу у Клиничком Центру)  или пријавну документацију можете донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората, 2. спрат).
 
 
Кандидати ће по завршетку конкурса бити позвани на разговор, а потом ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште.
 
 
Сви одабрани кандидати ће по завршетку програма добити потврду о обављеној пракси.