Студентска награда 2014.

Организатор: Француско-српска привредна комора

Тема: „КАКО ЋЕМО СЕ КРЕТАТИ У БУДУЋНОСТИ?“
 
Студенти на задату тему треба да опишу како по њиховом мишљењу изгледа будућност саобраћаја (која превозна средства и које нове погонске технике ћемо користити ; како замишљају урбани транспорт у будућности; на који начин ће развој саобраћаја утицати на животну средину, квалитет живота и економија, да ли ћемо смањити емисије гасова са ефектом стаклене баште, као и зависност од увоза нафте) и да предложе  одржив модел развоја саобраћаја.
 
Студентска награда намењена је свим српским и страним студентима, који ће на дан 31.12.2014.г. имати мање од 30 година старости,  а који су уписали школску 2013/2014 при некој од институција високог образовања у Републици Србији.
 
Крајњи рок за подношење кандидатура је среда 23. април 2014. године. 
 
У даљем току конкурса три кандидата усмено ће бранити свој рад пред жиријем  (датум и место одржавања у Београду ће бити накнадно објављени).
 
Спонзори такмичења ће уручити награде у суми од:
1. награда: 1500 ЕУР, коју додељује „Schneider  Electric“ 
2. награда: 1000 ЕУР, коју додељује „Crédit agricole“
3. награда: 500 ЕУР, коју додељује „Egis“
 
Више о програму видети на: Француско-српска привредна комора