Студентска пракса у Универзитетској библиотеци у Крагујевцу

 Драги студенти и дипломци,

Уколико желите да стекнете ново, практично искуство, обогатите своја знања новим садржајима и упознате се са радом у библиотеци, пријавите се за програм студентске праксе који Центар за развој каријере и саветовање студената реализује у сарадњи са Универзитетском библиотеком у Крагујевцу.

Према исказаним потребама установе, за овај програм праксе могу конкурисати: студенти основних академских студија, студенти мастер академских студија, студенти докторских студија и дипломци са факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу.
 
Програм праксе одвијао би се од јануара до децембра 2020. године, у два периода: 

1. од јануара до јуна 2020. 
2. од септембра до децембра 2020.

Трајање праксе: месец дана

По завршетку програма праксе, сви кандидати добијају сертификат о обављеној пракси.
 
Позиције за праксу доступне су у оквиру следећих програма:
1. физичка обрада публикација – инвентарисање и сигнирање,
2. класификација и каталогизација библиотечко-информационе грађе и извора,
3. едукација корисника за коришћење електронских каталога и рефералних збирки,
4. реализација дигитализације публикација из фонда Библиотеке,
5. рад са дигиталним објектима, припрема фајлова и сл,
6. припрема презентација библиотечко-информационе грађе и извора,
7. припрема тематских изложби, културних програма, промоција и др,
8. припрема информативног материјала за веб-сајт Библиотеке и друштвене мреже,
9. рад са корисницима (електронски извори информација, интернет алати, Cobiss, Kobson, приручници и др.).
 
Напомена: Приликом пријаве, кандидати могу одабрати три активности које их највише занимају, мада ће, свакако, током трајања праксе, бити упознати и са осталим пословима.

Документа за пријаву на праксу:
  • CV на српском језику;
  • Мотивационо писмо (у мотивационом писму обавезно навести: позиције (послове) које би кандидат желео да обавља током праксе и период за који се пријављује (јануар-јун или септамбар-децембар);
  • Потврда са факултета о тренутном статусу студента или копија индекса, односно уверење о дипломирању (за дипломце). 

Документа за пријаву доставити путем имејла на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs (у поље предмет мејла уписати Пријава за праксу у Универзитетској библиотеци) или их донети лично у просторије Центра (Јована Цвијића бб, други спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета)

Рок за пријаву: 15. јануар 2020. године
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати путем телефона (034) 300-425 или мејла razvojkarijere@kg.ac.rs сваког радног дана до 16.00 часова.