Студентска стручна пракса у јавној управи у академској 2023/24. години

Универзитет у Крагујевцу, на основу Програма сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу за академску 2023/2024. годину, утврђеног 15. новембра 2023. године, расписује Конкурс за избор студената за похађање Студентске стручне праксе у јавној управи у академској 2023/24. години

Конкурс је намењен студентима академских и струковних студија првог и другог степена.
 
У академској 2023/2024. години програм стручне праксе обухвата два сегмента:
 
1. Уводни програм стручне праксе, у оквиру ког ће се студенти полазници праксе упознати са системом државне управе и локалне самоуправе;
2. Индивидуални програм стручне праксе, у оквиру ког студент обавља практичан рад, уз подршку супервизора. 
 
Стручна пракса се реализује у току академске 2023/24. године, у периоду од 4. марта до 1. јула 2024. године, у реалном радном окружењу, у државним или другим органима учесницима програма, а у складу са дефинисаним планом реализације стручне праксе.  
 
Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању од најмање 80 часова (четири недеље по четири часа дневно) у складу са студијским програмом за стицање високог образовања, а реализацију праксе заједнички координирају супервизор из јавне управе и ментор са високошколске установе.
 
За студенте Универзитета у Крагујевцу доступно је укупно 81 место за обављање праксе у следећих 13 државних органа учесника Програма:
 
1. Министарство државне управе и локалне самоуправе
2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
3. Републички геодетски завод
4. Управа царина Србије
5. Градска управа града Крагујевца
6. Градска управа града Смедерево
7. Градска управа града Зајечар
8. Градска управа града Ужице
9. Градска управа града Краљево
10. Општинска управа општине Ћуприја
11. Општинска управа општине Ћићевац
12. Општинска управа општине Аранђеловац
13. Рашки управни округ
 
Преглед доступних институција и броја места за похађање праксе можете погледати овде.
 
Рок за пријаву: 26. јануар 2024. године
 
 
Потребна документа за пријаву:
 
1. Попуњен пријавни формулар (формулар можете преузети овде)
2. Потврда са факултета о тренутном статусу (у потврди је неопходно да буде наведена просечна оцена остварена током студија, дужина трајања студија и број положених испита).
3. За студенте мастер студија – поред потврде да сте студенти мастер студија, потребно је доставити и копију уверења о дипломирању.
 
Пријаву је могуће поднети лично у просторијама Центра за развој каријере (зграда Ректората, Лицеја Кнежевине Србије 1А, II спрат) или електронским путем на мејл razvojkarijere@kg.ac.rs.
 
Универзитет у Крагујевцу, у сарадњи са ментором са високошколске институције, спроводи процес селекције и избора студената за похађање стручне праксе у складу са доступним бројем места, а на основу оствареног академског успеха и броја положених испита.
 
Студентима који са успехом заврше програм издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор и која обезбеђује одређени број бодова, у складу са прописима.
 
Студент – полазник праксе има обавезу заштите и чувања тајности свих података до којих је дошао у похађању стручне праксе, како у периоду трајања стручне праксе, тако и након њеног завршетка. 
 
Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било ком основу, као ни право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.
 
Програм Студентске стручне праксе у јавној управи спроводи се као вид подршке јавне управе високошколским установама да својим студентима омогуће да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине које су предвиђене у исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и стручних достигнућа.
 
Водич Студентске стручна праксе у јавној управи 2023/24. можете погледати овде
 
Виртуелној заједници Студентске стручна праксе у јавној управи можете приступити овде.
 
За сва додатна питања стојимо Вам на располагању путем мејла razvojkarijere@kg.ac.rs или телефона 034 300 425.