Отворила XXXV конкурс за објављивање приређених докторских дисертација, магистарских тежа, специјалистичких радова и научних студија

и

XX конкурс за објављивање приређених мастер радова

Рок за пријаву на конкурс отворен до 24. јуна 2013. године.

Конкурсни материјал може се добити у просторијама Задужбине или преузети директно са сајта: www.zandrejevic.rs