Амстердам стипeндије за мастер студије права

 Универзитет Амстердам нуди стипендије за мастер студије права у Холандији. 

Профил кандидата:
  • Завршене основне студије права
  • Примљени на један од мастер програма Правног факултета Универзитета Амстердам
  • Да није протекло више од 5 година између стицања дипломе основних студија и почетка мастер студија
Документа за пријаву:
  • Одштампана верзија попуњеног онлајн апликационог формулара
  • Копија транскрипта оцена 
  • Копија универзитетске дипломе
  • Међународно признати сертификат познавања енглеског језика
  • Мотивационо писмо
  • Два писма препоруке
  • ЦВ
Копије документа доставити на адресу:
University of Amsterdam
Amsterdam Law School
P.O. Box 1000
NL-1030 BA Amsterdam
Netherlands
 
Рок за пријаву: 01. април 2014.
 
Вредност стипендије: 6000, 9000 или 12 000 еура. Током септембра 2014. (први месец студија), студенту ће бити исплаћено 1000 еура. Остатак стипендије ће бити исплаћен у 12 месечних рата. Стипендија не може бити искоришћена као ослобађање од школарине, кандидат мора платити пун износ трошкова школарине (12 000 еура).
 
Напомена: Одвојени су процеси пријаве на жељени програм Универзитета Амстердам и за стипендију. Да би могли да конкуришу за стипендију, заинтересовани кандидати најпре морају аплицирати за пријем на универзитет Амстердам.
 
Више о програму и начину пријаве видети овде