BAYHOST стипендије за летње курсеве немачког језика у Баварској 2015.

За ступендију могу конкурисати студенти и млади научници из Србије, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније и Украјине, који већ говоре немачки језик (на најмње А-2 нивоу).

Стипендија покрива трошкове курса на одабраном универзитету у Баварској, као и трошкове смештаjа и исхране.
 
Листу универзитета који учествују у овом програму, као и детаље курсева немачког језика које ти универзитети нуде можете видети овде.
 
Документа за пријаву: 
  • Попуњен онлајн пријавни формулар
  • Мотивационо писмо (на енглеском или немачком језику)
  • CV
  • Транскрипт оцена
  • Потврда о тренутном статусу на матичном универзитету
  • Фотокопија пасоша или личне карте
  • Доказ о познавању намачког језика на најмање А2 нивоу (сертификат или језичка препорука)
  • Опционо: доказ о похађању праксе или волонтерском раду 

Напомена: документа не морају бити преведена од стране судског тумача.

Копије докумената послати поштом на адресу:
BAYHOST, 
Stichwort: “Sommersprachkursbewerbung“
UNIVERSITATSSTR. 31
93053 Regensburg
DEUTCHLAND
 
Рок за пријаву: 01. април 2015. (до наведеног датума документа морају стићи на адресу Bayhost-a)
 
Више о програму можете видети овде.