Боравишне стипендије за хуманистичке науке за Америку 2015.

Национални центар за хуманистичке науке нуди до 40 боравишних стипендија за напредне студије у области хуманистичких наука.

Трајање програма: од септембра 2014. до маја 2015. године
 
За програм могу конкурисати кандидати који су завршили докторске студије пре најмање 5 година, који су своје радове објављивали у релевантним часописима и који поседују међународно признате сертификате познавања енглеског језика.
 
Стипендије ће бити додељиване на основу значаја и квалитета предложеног истраживања. 
 
Пријава се врши електронским путем на адреси: online application 
 
Рок за пријаву: 15. октобар 2014. године
 
Стипендија подразумева новчану накнаду у висини половине плате Центра, трошкове пута до Америке и назад, трошкове здравственог осигурања, трошкове визе.
 
Више о програму видети овде.