CEEPUS стипендије за академску 2014/15. годину

Средњоевропски програм за размену студената и професора (CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies), омогућава мобилност студентима и наставном особљу у оквиру академских мрежа у којима учествује њихова матична институција. 

Државе-чланице CEEPUS-a су: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Чешка.
 
Универзитет у Крагујевцу je институција-чланица CEEPUS мреже.
 
Листу мрежа у којима наш Универзитет учествује у академској 2014/15. години видети на адреси: network 
 
Национална CEEPUS канцеларија Републике Србије, у оквиру Сектора за високо образовање Министарства просвете, науке  и технолошког развоја Републике Србије, задужена је за овај програм. 
 
Информације о овом програму за Србију видети на адреси Националне CEEPUS канцеларије: Ceepus RS, као и на адреси националне Темпус канцеларије: Тempus RS
 
У оквиру овог програма постоје две категорије пријава:
  1. Mobility applicant: за студенте и професоре чији су факултети део академских мрежа CEEPUS-а
  2.  Free mover: за студенте и професоре чији факултети нису део академских мрежа CEEPUS-а.
У оквиру програма не постоји трансфер финансијских средстава. Свака држава чланица CEEPUS-a финансира студенте и професоре које примa (INCOMING students and professors).
 
Кандидатима су у оквиру овог пројекта омогућене CEEPUS стипендије (висина стипендије за одређену земљу одређује се на основу нивоа економског стандарда државе чланице - да бисте видели висину стипендија кликните на заставу земље на сајту CEEPUS-а); трошкови смештаја и осигурања покривени су од стране CEEPUS канцеларије државе која прима кандидате.
 
Тренутно је отворен конкурс за стипендије у оквиру мобилности CEEPUS мрежа за размену за зимски семестар школске 2014/15. године. 
 
Рок за пријаву: 15. јун 2014. године
 
Заинтересовани кандидати чији факултети нису део мреже CEEPUS програма могу се пријављивати после 1. јула 2014. године.
 
Пријава се одвија на сајту ЦЕЕПУС-а. 
 
Кандидати који конкуришу за мобилност у оквиру академских мрежа у овом програму – приликом пријаве не аплоудују никаква документа. 
 
Free mover – и који желе да аплицирају за овај програм, треба да контактирају Националну ЦЕЕПУС канцеларију. 
 
Више информација о актуелном позиву видети на званичној интенет презентацији овог програма:CEEPUS