ДААД: мобилност за постдокоранте 2015.

Немачка служба за академску размену, ДААД, у оквиру програма Постодкторско истраживачко интернационално искуство мобилности (Postdoctoral Researchers International Mobility Experience - P.R.I.M.E) нуди нове могућности финансирања изванредним постдокторантима истраживачима свих дисциплина и свих националности који планирају дугорочну каријеру у Немачкој.

Програм је кофинансиран од стране Марије Кири програма Европске комисије.
 
Програм подразумева запослење на универзитету у Немачкој за које следи одговарајућа новчана накнада, а програмом је предвиђена и паушала на конто трошкова пута.
 
Финансирање је обезбеђено за период од 18 месеци, од којих 12 месеци кандидат треба да проведе у иностранству (период истраживања), а 6 на одабраном универзитету у Немачкој.
 
Рок за пријаву: 01. фебруар 2015.
 
Почетак мобилности: 01. септембар 2015.
 
Напомене:
  • Кандидати у време почетка мобилности морају имати завршене докторске студије;
  • Кандидати морају успоставити контакт са жељеним институцијама у Немачкој и у иностранству; 
  • Не постоје рестрикције у смислу земље у којој кандидат жели да борави, уколико испуњава услов да у датој земљи није боравио више од 12 месеци укупно током протекле три године (пре рока за пријаву).
  • Неопходни језички сертификати: сертификат познавања немачког језика (неопходан за период у Немачкој; изузетци су могући уколико је кандидат годину дана од када је започео студије живео у некој од земаља у којима је немачки језик - званични језик или уколико институција домаћин потврди да је познавање енглеског језика довољно за спровођење жељеног пројекта) и сертификат познавања језика земље домаћина и института домаћина (за боравак у иностранству)

Више о програму и начину пријаве можете видети на: линк1, линк2