DAAD стипендије за бивше стипендисте - поновни позив

 

 

 

 

 

 

Немачка служба за академску размену DAAD позива бивше стипендисте да се јаве на конкурс за стипендије које нуде могућност даљег истраживања и усавршавања у Немачкој.

За различите фазе у каријери као и у квалификацијама постоје различите понуде за стипендирањем. Циљ овог програма је да се омогући некадашњим стипендистима да као део светске DAAD алумни мреже реализују свој истраживачки пројекат или радну намеру у Немачкој и одржавају живе контакте. 

 
Ко може да се пријави? 
 • Некадашњи истраживачки и студијски стипендисти DAAD -а чији су боравци трајали дуже од шест месеци;
 • Некадашњи стипендисти који су студирали најмање годину дана у Немачкој Демократској Републици. 
 
Шта се стипендира?
 • Истраживачка или радна намера на државном или од стране државе признатом универзитету или вануниверзитетском истраживачком институту у Немачкој
 • Радни боравци на неком институту из области економије, државне управе, културе и медија за некадашње стипендисте који су запослени ван научничког окружења. 
 • Истраживачки или радни боравак може да се одржи и на различитим гостујућим институцијама.
 • Стипендирање може да се одобри само једном у 3 узастопне године. 
 
Трајање стипендирања: 
 • Од једног (1) до три (3) месеца; о дужини стипендирања одлучује изборна комисија у зависности од пројекта и радног плана кандидата.
 • Стипендија не може да се продужи.

Стипендија обухвата: 

 • Месечну стипендију у висини од 2.000 евра за асистенте, предаваче и млађе доценте и 2.150 евра за професоре.
 • Висина стипендије некадашњим стипендистима  који раде ван науке се управља по њиховој квалификацији и рате се утврђују аналогно по горе наведеним информацијама
 • Додатак за путне трошкове, уколико трошкове не преузима на себе матична земља или нека друга страна.
 • Други додаци се не обезбеђују од стране DAAD 
 
Избор: 
О пријавама одлучује независна изборна комисија. Централни критеријуми су:
 • Научни успех и објављене публикације које треба да се документују у CV-у и у листи публикација
 • Убедљив и добро испланиран истраживачки или радни план

Код радних пројеката ван научног окружења се посебно вреднују следеће ставке:

 • Да ли боравак у Немачкој има трајне ефекте за Вашу професију?
 • Да ли се након боравка може рачунати на ефекте мултипликатора, нпр.кроз планиране публикације?
 • Да ли боравак у Немачкој јача већ постојеће кооперације?

Које услови треба да се испуне?

 • Захтев за поновни истраживачки боравак могу да поднесу некадашњи годишњи стипендисти који се након коришћења стипендије налазе у Србији најмање последње три године
 • Истраживачки или радни боравак мора да буде усклађен са кооперационим партнером из Немачке.

Рок за аплицирање: 

 • 15.11.2017. године за боравке који почињу између јуна и новембра наредне године
 • 01.05. 2017. године за боравке који почињу између децембра исте године и маја наредне године. 

Процес аплицирања, листу потребне документације и више информација можете пронаћи на ЛИНКУ