DBU стипендије: Стипендије Немачке федералне фондације за заштиту животне средине
  •  Стипендије за докторске студије у области заштите животне средине у Немачкој
 
Немачка федерална фондација за заштиту животне средине нуди 60 стипендија за докторске студије младим научницима свих дисциплина за спровођење истраживања у области заштите животне средине у оквиру истраживачких програма на немачким универзитетима.
 
Трајање програма: 3 године
 
За стипендију могу аплицирати:
  • Кандидати који још нису почели рад на тези 
  • Кандидати који добро говоре немачки језик  

Стипендија покрива месечну новчану накнаду (940 евра), као и додатак за материјалне трошкове и трошкове пута.  

Пријава се подноси на немачком језику.
 
Рок за пријаву: 15. јануар и 15. јун 2015. године
 
Више о програму и начину пријаве видети овде.
 
  • Програм стипендија за централно и источно европске земље

Програм омогућава младим научницима у области заштите животне средине да обављају истраживање/наставе рад на дисертацији на институцијама у Немачкој.

Трајање програма: 6 - 12 месеци
 
Годишње се додели близу 60 стипендија.
 
Стипендија покрива месечну новчану накнаду, здравствено осигурање и осигурање од повреда.
 
Стипендије се додељују једном годишње.
 
Неопходно познавање немачког језика.

Рок за пријаву: 01. 05. 2015.
 
Више о програму видети овде