Додатне могућности за кандидате заинтересоване за мобилност у оквиру Green Tech WB мреже

Поред академске понуде свих партнера, Универзитет у Вигу проследио је додатне информације за студенте докторских студија и постдокторанте заинтересоване за размену у оквиру Green Tech WB мреже и представио додатне могућности за реалзицију мобилности (за студенте докторских студија и постдокторанте) у оквиру својих истраживачких центара:

***AtlantTIC истраживачки центар за информационе и комуникационе технологије
Основни циљ Центра је да ствара, шири и преноси знање настало на основу примењеног истраживања у области телекомуникација, како на национланом тако и на интернационалном нивоу. Центар тренутно има 169 истраживача, 33 активна истраживачка пројекта, 7 пројеката са међународним центрима и 72 публикације у часописма са SCI листе.
 
Више о овом истраживачком центру можете видети овде.
 
*** Gradiant (Galician Research and Development Center in Advanced Telecommunications) истраживачки центар основан је 2007. године са циљем усклађивања универзитетског знања са пословним захтевима, и као такав има значајну улогу у стварању и преношењу знања у области информационих технологија и комуникација (ICT) компанијама.
 
Више о истраживачком центру можете видети овде.
 
*** Уколико сте заинтересовани за мобилност у оквиру ова два истраживачка центра и уколико желите да сазнате више информација, можете контактирати госпођу Ану Фернандез Вилас, генералног координатора Green Tech WB пројекта, путем имејл адресе: avilas@det.uvigo.es.