Erasmus Mundus мастер програм - Euroculture 2015-2017.

 Програм признат од стране Европске комисије; Master of Arts програм - 120 ЕСПБ, 4 семестра

Програм реализује конзорцијум од 8 (европских и неевропских)универзитета; координатор програма је Униеврзитет Гронингем.
 
Званични језик програма: енглески
 
Профил кандидата:
 • Завршене основне студије дисциплина релевантних за овај програм у области уметности, хумнистичких и друштвених наука, као што су: европске студије, историја, међународни односи, културне студије, књижевност, соцологија, политичке науке, антропологија, философија, студије комуникације и медија, међународно/европско право, теологија.
 • Међународнопризнати сертификати познавања енглеског језика (IELTS, TOEFL, CAE)

Рок за пријаву: 01. децембар 2014. 

Студенти бирају универзитет који ће бити домаћин њиховог програма (home university), као и универзитет на који ће одлазити као гост (host university). 
 
Одабрани студенти мобилност започињу на одабраном home university, у другом семестру се премештају на host university; трећи семестар зависи од одабране области и поља истраживања (европски/неевропски универзитет), у четвртом семестру повратак на универзитет домаћин/host university у циљу писања тезе.
 
За студенте који ће похађати овај програм доступан је одређен број Ерасмус Мундус стипендија. 
 
Студенти из Србије припадају Б категорији, што значи да стипендија покрива: 
трошкове учешћа на програму, месечну новчану накнаду на конто трошкова живота (500 евра месечно током 24 месеца трајања програма), као и додатак на конто трошкова пута и смештаја; фиксна новчана накнада за посету универзитетима неке од трећих земаља (3000 евра).
 
Пријава се врши електронским путем на адреси: пријава 
 
Пријава у три корака:
 1. Попуњавање пријавног формулара 
 2. Подаци о образовању, академским вештинама, познавање језика, радно искуство, путовања, студентска мобилност
 3. Мотивационо писмо и документа за пријаву

Документа за пријаву (на енглеском језику):

 • Копије диплома основних/мастер студија (оверене од стране судског тумача)
 • Транскрипт оцена (оверене од стране судског тумача)
 • Сертификати познавања језика – 1 сертификат је могуће аплоудовати
 • Два писма препоруке (акадмска и професионлна)
 • Скенирани пасош или лична карта 
 • Дигитална фотографија (величине као за пасош) – не скенирана из пасоша, већ аплоудована!
 • Сертификати познавања других језика (осим енглског) – максимум 3 

Више о програму видети овде.

Извор: najstudent