Erasmus Mundus стипендије за докторске студије у области права, природних наука и технологије

Erasmus Mundus интернационални програм докторских студија нуди стипендије за интердисциплинарни програм докторских студија у области права, природних наука и технологије. Програм подразумева истраживање, обуку и праксу. Након прве године која се слуша у Италији, студентима је омогућен период мобилности у земљама које су партнери у овом програму. 

Трајање програма: 3 године
 
Профил кандидата: 
  • завршене мастер студије, 
  • међународно признат сертификат о познавању енглеског језика (IELTS, TOFEL),
  • да нису обављали своју главну активност (посао, студије) више од укупно 12 месеци током протеклих 5 година у земљама Европске Уније, Исланду, Норвешкој или Лихтенштајну.
 
Стипендија покрива трошкове учешћа, трошкове живота (2800 еура/ месечно) и трошкове пута и смештаја. 
 
Рок за пријаву: 21. јануар 2014.
 
Више о програму видети на: EMJointDProgram