Еразмус+ комбиновани интензивни програм - Позив за пријаву студената

 Позив за пријаву студената за учешће у Еразмус+ комбинованом интензивном програму - Blended Intensive Program (BIP)

под називом
 
„Advanced Tools for Multidisciplinary Machine Learning and Big Data: Data Science for future Medicine, Industry, Business, Education and Environment“
(„Напредни алати за мултидисциплинарно машинско учење и велике податке: наука о подацима из области медицине, индустрије, пословања, образовања и заштите животне средине у будућности“)
 
 
Организатор: Технички универзитет у Либерецу, Чешка

Партнерске институције:
  • Универзитет у Крагујевцу, Србија
  • Технички универзитет на Криту, Грчка
  • Универзитет Егејског мора, Грчка

Еразмус+ комбиновани интензивни програм - Blended Intensive Program (BIP) је нови програм Еразмус мобилности који подржава комбиновану (blended) мобилност студената. У оквиру ове мобилности, студенти ће похађати део овог програма виртуелно, путем дигиталних алата, a други део ће се реализовати физичким присуством на институцији организатора програма.

Виртуелни део програма ће се реализовати у периоду од марта до априла 2022. године, у трајању од 40 сати, укључујући теоријска предавања и практичне вежбе. На крају курса студентима ће бити додељени пројекти који треба да се припреме и представе на летњој школи која ће се одржати на Техничком универзитету у Либерецу, Чешка, у јулу месецу 2022. године у трајању од 5 радних дана и 2 дана за путовање (35 сати наставе, презентација пројеката, дискусије, размена  идеја).

Предавачи: реномирани професори са горе наведених партнерских институција

Језик предавања: енглески

Области: основе машинског учења, дубоко учење, аналитика података и екстракција карактеристика, манипулација великим подацима, базе података за моделирање и складиштење података, вишескално моделирање, виртуелна и проширена реалност, обрада сигнала и слике, моделирање и симулација, In Silico клиничка истраживања

На конкурс се могу пријавити студенти свих нивоа академских студија инжењерских наука, медицине, информационих технологија и развоја компјутерских игара.

Студенти по завршетку програма добијају Еразмус сертификат о похађању овог Еразмус+ комбинованог интензивног програма - Blended Intensive Programs (BIP) и 3 EСПБ бода.

Више информација о програму можете наћи у БРОШУРИ.
 


Рок за достављање пријава: 31. јануар 2022. године.

Напомене:

1. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

2. Уколико се на конкурс пријављује студент са инвалидитетом, неопходно је да поред обавезне пријавне документације достави и доказе који потврђују инвалидитет кандидата.

3. По завршетку Конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности студената Универзитета у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом.

4. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.
 
5. Курс ће бити реализован уколико се на Конкурс пријави довољан број студената.

   Учешће у комбинованом интензивном програму је бесплатно.

Похађање  летње школе на Техничком универзитету у Либерецу, Чешка, финасираће се из Еразмус+ програма. Индивидуална подршка  износи   70 евра по дану,  а студенти који су у неповољном социоекономском положају имају право на додатак у износу од 100 евра, као  и право на путне трошкове.
 
  • Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање.
  • Селектовани студенти самостално организују пут и сносе трошкове путовања, уз додатну финансијску подршку   у случају „зеленог путовања“ (green travel).

Пријавну документацију можете послати електронским путем на erasmus.outgoing@kg.ac.rs, са обавезно попуњеним предметом мејла (Subject): Prijava na BIP konkurs, vaše ime i prezime

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем мејла: erasmus.outgoing@kg.ac.rs