Ернст Мах стипендија за усавршавање и истраживачке боравке у Аустрији

Овај програм стипендирања је доступан за усавршавање у следећим областима:  

Природне и техничке науке

Медицина, ветерина, агрономија и шумарство

Друштвено-хуманистичке науке, право и економија

Уметност 

 

Стипендија се додељује на период од 1 до 9 месеци и обухвата следеће:

·     Месечна стипендија у износу од 940 евра за студенте постдипломских студија, односно 1040 евра за студенте докторских студија (од стипендије студенти су обавези да плате смештај у студентском дому и обавезно здравствено осигурање), а студенти из Србије могу добити и додатак за покривање путних трошкова до 730 евра.

Рок за пријаву: 01.03.2014.

Пријављивање се врши искучиво online на сајту: www.scholarships.at

Могу се пријавити:

·  Студенти докторских студија на универзитетима ван Аустрије

·   Постдипломци и постдокторанти који су завршили своје студије на универзитету ван Аустрије (после септембра 2012.) и који су заинтересовани за истраживачки боравак на некој високообразовној/истраживачкој институцији у Аустрји

·   (пост)докторанти који су запослени на универзитетима ван Аустрије (до 35 година)

 

Контакт особа: Mag. Michael Schedl:  michael.schedl@oead.at

Више информација о програму и начину пријаве можете видети овде