Eрнст Мах стипендије за боравке у Аустрији

Програм финасиран од стране Министраства науке, истраживања и економије Републике Аустрије.

Стипендије намењене студентима и младим истраживачима са страних универзитета за студијски или истраживачки боравак у Аустрији. Старосна граница кандидата: до 35 година у време пријаве

Области: природне науке, техничке науке, медицина, пољопривредне науке, друштвене и хуманистичке науке и уметност

Рок за пријаву: 01. март 2015. године
 
Профил кандидата:
  • Студенти докторских студија изван Аустрије
  • Постдипломци и постдокторанти који желе да спроводе истраживање у Аустрији, а који су студије завршили на универзитетима изван Аустрије 
  • Постдокторанти који раде као предавачи на универзитетима изван Аустрије
  • Познавање немачког језика (у одабраној области); познавање енглеског језика за пројекте који ће се изводити на енглеском језику
  • Кандидати који нису обављали академски/истраживачки рад и Аустрији у последњих 6 месеци (пре добијања стипендије)

Трајање боравка: највише 9 месеци 

Документа за пријаву:
  • Два писма препоруке (академска)
  • Скенирани пасош
  • Скениране универзитетске дипломе
  • Сагласност предавача са аустријског униеврзитета да буде супервизор програма

Пријава на адреси: пријава 

Стипендија покрива: месечну новчану накнаду (за дипломце 940 евра, за докторе наука 1040 евра), трошкове осигурања (здравствено и осигурање од несреће), трошкове смештаја, изузеће од плаћања трошкова школарине, паушала на конто трошкова пута за кандидате из не-европских земаља у развоју.
 
Напомена: Заинтесеовани кандидати, за пријем на универзитет у Аустрији, морају директно контактирати одабрану институцију.
 
Више о програму видети овде.
 
Извор: najstudent