Фриде Спрингер стипендије за докторске студије у области менаџмента у Немачкој 2014. године

Стипендије за докторске студије у оквиру Центра за напредне студије менаџмента на Факултету за менаџмент у Лајпцигу.

Заинтересовани кандидати свих националности који имају диплому која их квалификује за постдипломске, односно докторске студије. 
 
Tрајање стипендије: 3 године
 
Одабарани кандидати ће радити докторску дисертацију на једну од понуђених тема: 
 
  • Улога поверења у фирмама и са акционарима,
  • Управљање променама у фирмама и на тржиштима,
  • Економија здравства и менаџмент здравства,
  • Институције и урбана динамика: градови и фирме у глобалном такмичењу.
 
Успешним кандидатима стипендијом је обезбеђена месечна новчана накнада и ослобађање од такси.
 
Рок за пријаву: 03. 11. 2013.  
 
Више о програму и начину пријаве видети на: Факултет за менаџмент Лајпциг