Интернационални програм стипендија Вишеград

Интернационални програм стипендија Вишеград нуди стипендије за постдипломске студије у трајању од једног или два семестра на државним или приватним универзитетима или институтима државних академија науке у Чешкој, Мађарској, Пољској и Словачкој.

Стипендија покрива новчану накнаду, трошкове студија на универзитету домаћину, као и накнаду за путне трошкове.

Пријава се врши електронским путем на адресу: http://applications.visegradfund.org/Create.aspx?t=1
 
Потребну докуметацију послати и у штамапаном облику на адресу: Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava, Slovаkia
 
Рок за пријаву: 31. 01. 2014. до 12 часова
 
Напомена: Погледајте листу институција које су укључене у програм и на време пронађите студијски програм за себе: http://visegradfund.org/scholarships/instructions/#university 
 
Више о програму и начину пријаве видети на: http://visegradfund.org/scholarships/