Истраживачки боравци за научнике и академско особље у оквиру DAAD програма стипендирања
DAAD програм стипендирања пружа могућност научницима који раде на универзитетима или истраживачким институтима да спроводе истраживање у оквиру државне или државно-признате високошколске институције или неуниверзитетске истраживачке институције у Немачкој.
 
Трајање програма: од 1 до 3 месеца
 
Најважнији критеријум за селекцију је, поред претходних академских постигнућа, убедљив и добро испланиран истраживачки пројекат за боравак у Немачкој.
 
Стипендија покрива месечну новчану накнаду и трошкове пута.
 
Рок за пријаву: 15. 11. 2013.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: DAAD
 
Извор: МПН