KMM-VIN: 6. позив за истраживачке стипендије

Отворен је 6. позив за истраживачке стипендије у оквиру KMM-VIN мреже (European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials AISBL).

Позив је усмерен на студенте докорских студија и истраживаче у раној фази каријере (до 10 година након стицања ПхД дипломе). Истраживачке посете партнерској институцији која је део KMM-VIN мреже могу бити финансиране у трајању до 2 месеца уз грант у износу од 1500 евра месечно.
 
Очекује се макар једна публикација у научном часопису која ће бити резултат истраживачке посете.
 
Рок за предају апликације: 31. март 2014.
 
Више о програму видети на: international projects office