Конкурс Фонда за младе таленте Републике Србије

 Фонд за младе таленте Републике Србије расписао је

КОНКУРС
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА  СТУДИЈА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦA ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА СЛОБОДНУ ТРГОВИНУ (EFTA) И НА ВОДЕЋИМ СВЕТСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
 
Право на стипендију ће имати студенти који уписују студије другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (ЕFTA) и на водећим светским универзитетима.
 
УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:
  • да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
  • да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;
  • да су положили све испите из претходних година студија;
  • да им је просечна оцена најмање 8,50 у току основних академских студија;
  • да нису навршили 27 година - за студенте студија другог степена , односно 29 година – за студенте студија трећег степена ;
  • да су најмање једну годину основних академских студија завршили (положили све испите предвиђене програмом за ту годину студија) на акредитованим високошколским установама у Републици Србији;
  • да су у школској 2014/2015. години уписани на годину коју похађају на студијама другог или трећег степена на једном од универзитета земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину или на водећим светским универзитетима;
  • да су редовни студенти („full time students“) и да похађају студије и бораве у земљи где су уписани на студије.

Приликом рангирања кандидата водиће се рачуна о ефикасности и успешности студирања кандидата а предност ће имати кандидати који први пут аплицирају за стипендију Фонда и који су целокупне основне академске студије завршили на факултетима/универзитетима у Републици Србији.

Студенти који добију стипендију имају обавезу да раде у Републици Србији најмање пет година по завршетку студија/школовања или да у том року најмање три године буду пријављени и евидентирани у Националној служби за запошљавање.
 
Пријаве на конкурс се достављају до 17. октобра 2014. године
 
Све додатне информације можете добити путем електронске поште: fond@mos.gov.rs и jelena.praizovic@mos.gov.rs или путем телефона: 011-311-0785 сваког радног дана у периоду од 9:00 до 12:00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на званичнoj интернет презентацији Министарства омладине и спорта/ Фонд за младе таленте 
 
Званични текст конкурса, обавезан образац за пријаву на конкурс и списак водећих светских универзитета можете преузети овде.