Конкурс Министарства одбране Републике Србије за доделу студентских стипендија за школску 2020/2021. годину

Министарство одбране у школској 2020/2021. години стипендира: 14 студената мастер академских студија:

 - 1 студент факултета из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;

- 13 студената факултета из области машинског инжењерства.

- 20 студената основних академских студија:

- 2 студента четврте године факултета из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;

- 18 студената четврте или треће године факултета из области електротехничког и рачунарског инжењерства.

Студент мастер академских студија под редним бројем 1, по завршетку студија, биће примљен у радни однос у месту службовања Крагујевац, у својству цивилног лица. Студенти мастер академских студија под редним бројем 2, по завршетку студија, биће примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству цивилних лица. Студенти основних академских студија под редним бројем 1, по завршетку студија, биће примљени у радни однос у месту службовања Крагујевац, у својству цивилних лица. Студенти основних академских студија под редним бројем 2, по завршетку студија, биће примљени у радни однос у места службовања Београд, у својству цивилних лица. 

 Услов за доделу стипендија: Право на студентску стипендију имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Висина месечне студентске стипендије за школску 2020/2021. годину износи:

- за мастер академске студије – 50.000,00 динара;

- за студенте четврте године основних академских студија – 40.000,00 динара;

- за студенте треће године основних академских студија – 35.000,00 динара.

 

Рок за пријављивање на Конкурс и подношење потребних докумената је до 31. октобра 2020. године

Више о условима Конкурса и потребним документима можете погледати овде.  

Образац пријаве на Конкурс можете преузети овде.