КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Управни одбор Фондације за стипендирање студената Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за доделу стипендија за 2014. годину најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу. 

Универзитет у Крагујевцу ће доделити 11 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са сваког факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу.
 
Уколико се са неког од факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу не пријави на Конкурс ни један студент који испуњава услове Конкурса, стипендија ће бити додељена студенту учеснику Конкурса са другог факултета Универзитета у Крагујевцу, који испуњава услове и има највећу просечну оцену.
 
Стипендија се исплаћује на месечном нивоу, у трајању од 12 месеци, у нето износу од 15.000,00 динара, почев од јануара, а закључно са децембром 2014. године.
 
Право учешћа на Конкурсу имају студенти који испуњавају следеће услове:
  • Да су уписали завршну годину основних академских и интегрисаних академских студија;
  • Да су остварили просек оцена у току студија најмање 8,50;
  • Да нису обновили ни једну годину;
  • Предност имају студенти који су положили све испите из претходних година студија.
  • Уколико два или више студента са истог факултета имају исту просечну оцену, предност ће имати:

- Студент који нема пренетих испита, или има најмање пренетих испита из претходне године студија,

-Студент који нема другу стипендију коју обезбеђује Универзитет у Крагујевцу (не односи се на стипендије и награде које дају факултети Универзитета у Крагујевцу).

 
Уз пријаву на Конкурс непходно је доставити:
  • Кратку биографију (обавезно навести конктакт телефон и адресу);
  • Уверење о просечној оцени у току студија;
  • Уверење о упису завршне године основних академских и интегрисаних академских студија;
  • Уверење да нису обновили ни једну годину студија;
  • Уверење о положеним испитима из претходних година студија;

 

Потребна документа доставити лично стручној служби Универзитета или послати поштом на следећу адресу:
Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
(са назнаком: Конкурс за доделу стипендија)
 
Конкурс је отворен 30 дана, почев од 29. 11. 2013. године и закључно са 28. 12. 2013. године. 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.
 
Додатне информације се могу добити у стручној служби Универзитета, на телефон: 034 370 171, особа за контакт: Биљана Гужвић.