Конкурс за доделу студентских стипендија

 Стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Право да се пријаве на конкурс за доделу студентских стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.
 
На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија, студенти II и III године струковних студија и студенти другог и трећег степена студија, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог, односно трећег степена студија и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником.
 
Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 31. октобра 2021. године.
 
Више информација можете пронаћи у тексту Конкурса на следећем линку