Градско веће, на основу члана 2. став 1. тачка 33,члана 34. Одлуке о Градском већу (“Сл. лист града Крагујевца“ бр. 7/12 и 42/12), члана 6. став 2. Одлуке о новчаној награди “Академик Драгослав Срејовић“ (“Сл.лист града Крагујевца“ бр. 42/12) и Одлуке Градског већа бр. 67-182 /13-V од 20. децембра 2013.године, расписује

Конкурс за
новчану награду “Академик Драгослав Срејовић“
најуспешнијим ученицима и студентима са територије града Крагујевца
за школску 2013/2014. годину
 
Право учешћа на конкурсу имају редовни ученици средњих школа (осим ученика првог разреда), студенти академских студија (осим студената прве године) и докторских академских студија који имају пребивалиште на територији града Крагујевца најмање три године, имају континуитет у току школовања и испуњавају следеће услове:
  • да ученици средњих школа имају просечну оцену 5,00 и да су током претходне школске године били носиоци прве, друге или треће награде на међународном или републичком (државном) такмичењу из наставних предмета и дисциплина које прописује надлежно Министарство Републике Србије; 
  • да студенти академских студија (чије се образовање финансира из буџета), који су уписали студијски програм у трајању од најмање десет семестара/ 300 ЕСПБ, имају успех са најнижом просечном оценом 9,50 током свих година студија, уз услов давања године за годину, немају пренете ЕСПБ/испите из претходне године и нису у радном односу (студенти дипломских академских студија -мастер); 
  • да студенти докторских академских студија који нису у радном односу, имају успех са најнижом просечном оценом 9,50 током претходних студија (основних, мастер и докторских), уз услов давања године за годину.
Изузетно, право на новчану награду могу остварити студенти за остварене научне резултате из области археологије.
 
 
Уз пријаву учесници конкурса достављају:
 
  • ученици: уверење о редовном школовању, уверење о просечној оцени у претходним школским годинама и доказ о освојеним наградама на такмичењима, уверење о пребивалишту на територији града Крагујевца најмање 3 године (уверење МУПа);  
  • студенти академских студија: фотокопију дипломе средње школе, уверење да су студенти академских студија (чије се образовање финансира из буџета), уверење о оствареној просечној оцени током свих година студија и да нема пренетих ЕСПБ/испита из претходне године, уверење о пребивалишту на територији града Крагујевца најмање 3 године (уверење МУПа) и уверење да нису у радном односу, (студенти мастер студија); 
  • студенти докторских академских студија: фотокопију дипломе средње школе, уверење о просечној оцени током претходних студија (основних, мастер и докторских); уверење да нису у радном односу и уверење о пребивалишту на територији града Крагујевца најмање 3 године (уверење МУПа).

 

Напомена: студенти мастер и докторских академских студија незапосленост доказују уверењем да се налазе на евиденцији незапослених лица Националне службе за запошљавање, а уколико нису на евиденцији достављају потврду о пријави осигурања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 
Рок за пријављивање на конкурс је 21 дан од дана објављивања у дневном листу “ДАНАС“ и недељном листу Недељне новине “КРАГУЈЕВАЧКЕ“ (26.12.2013.год.).
 
Пријаве са потребном документацијом доставити поштом или непосредно (канцеларија бр. 3), на адресу: 
Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе,
Секретаријат за образовање, културу и информисање,
Бранка Радичевића бр. 9,
Крагујевац
Контакт телефон за све информације: 356-393.
 
Извор: Kragujevac grad