Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије доставило је Универзитету у Крагујевцу информацију о Конкурсу за стипендије Московског државног института међународних односа (МГИМО) при МИП-у Руске Федерације.

Држављани Републике Србије могу конкурисати за две стипендије Московског државног института међународних односа (МГИМО) при МИП-у Руске Федерације.

Више информација о стипендијама можете погледати ОВДЕ

Рок за подношење пријава Министарству просвете, науке и технолошког развоја је до 01. јуна 2018. године.

Кандидати документацију достављају на адресу МПНТР-а:

Немањина 22-26
Сектор за високо образовање, спрат 5, канцеларија 5, крило Б
са назнаком: За конкурс „Московски државни институт међународних односа при МИП-у Руске Федерације“

Номиновни кандидати полажу тестове из руског језика 06. јула 2018. године, а из другог страног језика 10. јула 2018. године.