Председник Републике Француске прогласио је равноправност жена и мушкараца за национални приоритет за време свог петогодишњег мандата. Борба против родних стереотипа и против дискриминације жена у друштву или у породици такође је приоритет француске дипломатије у свету.
 
Амбасада Француске и Француски институт у Србији у 2018. години желе да подрже младе научнике и научнице из Србије који се баве питањима равноправности  између полова и питањима рода.
 
Пет стипендија кратког боравка од 15 до месец дана (искључиво у периоду између 25. септембра 2018. и 31. децембра 2018. године) биће додељено српским истраживачима оба пола или стручњацима из ове области за боравак у истраживачком тиму или експертској групи у Француској која се бави овом тематиком. Стипендија покрива трошкове боравка, смештаја и осигурања. Трошкове путовања покривају сами стипендисти.
 
1) Циљна група: научници оба пола и свих нивоа, који раде у истраживачком тиму у Србији (асистенти, докторанди, постдокторанди, истраживачи, предавачи, лекари…), који се баве питањима родне равноправности, стручњаци или представници невладиних организација оба пола који се боре против неједнакости жена и мушкараца у свим областима, истраживачки новинари који истражују ове теме.
 
2) Области истраживања: студије рода (« Gender Studies ») у свим доменима, неједнакост између жена и мушкараца, мултидисциплинарне студијске области које обједињују делове хуманистичких и друштвених наука, историја, социологија, географија, антропологија, економија, право, политичке науке, укључујући такође и неуро и бионауке.
 
За више информација о овој стипендији погледајте ОВДЕ.