Конкурс за стипендиране студије Краљевине Марока у 2020/2021. години

Расписан је конкурс за доделу до 15 стипендија Краљевине Мароко кандидатима из Србије за основне, мастер и докторске студије на државним високошколским установама у тој земљи у академској 2020/2021. години, а које се изводе на француском или арапском језику.

Рок за подношење пријава је 17. август. 2020. године.

Стипендија износи 750 мароканских дирхама месечно (око 75 америчких долара) и исплаћује се у 12 месечних рата. За студенте који добију стипендију, а не владају француским језиком, предвиђена је припремна година учења језика у Мароку.

За стипендију се могу пријавити кандидати са завршеном средњом школом (за упис на основне студије) или одговарајућег нивоа студија (за упис на више нивое студија). С обзиром на то да се највећи број студијских програма у Мароку изводи на француском језику, стипендисти који њиме не владају ће током академске 2020/2021. године похађати припремни програм учења језика у AMCI међународном центру у Рабату, након чега ће моћи да започну студије. Академска година у Мароку почиње 15. септембра.

Пријава обухвата попуњен апликациони формулар, 2 фотокопије дипломе о завршеном средњем образовању са преписом оцена, 2 фотокопије дипломе или уверења о завршеном претходном нивоу студија (за кандидате за мастер или докторске студије), 2 извода из матичне књиге рођених, 2 фотокопије пасоша, потврду да кандидат није осуђиван/кажњаван, као и 2 скорије фотографије кандидата. Кандидати који буду изабрани у обавези су да прибаве студентску визу и плате 90 долара за трошкове уписа.

У случају пријаве за основне студије, кандидат може имати између 19 и 23 године. Приликом пријаве за мастер или докторске студије потребно је навести списак жељених високошколских установа и студијских програма. Свим заинтересованима од помоћи може бити и Водич за стране студенте у Мароку.

Целокупан текст конкурса са апликационим формуларом  и тачном адресом на коју се достављају пријаве, доступан је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (одељак „Стипендије страних влада и фондација 2020. године”).