Конкурс за стипендирани једносеместрални студијски боравак на Универзитету Фридрих Александар Ерланген-Нирнберг (Немачка)

Еразмус+ Кључна акција 1 – кредитна мобилност

На основу уговора о сарадњи са Универзитетом Фридрих Александар Ерланген-Нирнберг (ФАУ) на конкурс се могу пријавити студенти 2. и 3. нивоа студија Природно-математичког факултета – Институт за хемију.

Потребна документа за пријаву:

Рок за пријаву: 25. октобар 2018. године, до 12:00 сати

Битне напомене: 

* Пријава и пратећа документа достављају се на енглеском језику (није потребан званичан превод судског тумача);

** Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског и/или немачког језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из доле наведене академске понуде на енглеском и/или немачком језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена (1. страна).

  • Студенти мастер студија такође могу користити мобилност за истраживање/писање мастер рада и/или за реализацију лабораторијског пројекта.
  • Студенти докторских студија могу одабрати и неки предмет и/или само предложити релевантно истраживање. 

Овде  можете видети академску понуду на енглеском језику. 

Студенти докторских студија могу пронаћи релевантне информације овде.

Заинтересовани студенти који говоре немачки језик, наравно, могу погледати целокупну понуду ФАУ и одабрати и предмете које би слушали на немачком језику. Студијске области можете видети овде.

По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата ФАУ.  Номиновани кандидати морају даље проћи процес пријаве на ФАУ – о чему ће уредно бити информисани.

ФАУ одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Период мобилности: летњи семестар текуће академске године (март – јули 2019.)
  • Месечна стипендија у износу од 850 евра
  • Надокнада за путне трошкове у износу од 275 евра
  • Додатне информације за студенте можете погледати овде
  • Брошуру ФАУ можете погледати овде

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића ББ

34 000 Крагујевац

 

Напомена за слање поштом/мејлом: Пријава за Еразмус+ мобилност: Ерланген - Нирнберг